ReadyPlanet.com
dot
bulletกากชา สำหรับกำจัดปลา
bulletกากชากำจัดหอยเชอรี่ ตรา AAA
bulletสารกำจัดแมลง สำหรับสนามกอล์ฟ
bulletขายปลีก ส่ง ซีโอไลท์ นำเข้าจากอินโดนีเซีย มีทั้ง เม็ด, ผง,และเกร็ด
dot
สินค้า ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสินแร่ชีวภาพภูเขาไฟ ตราลาวาภูเขาไฟ
bulletสารอินทรีย์เสริมประสิทธิภาพ (ฮอร์โมน) ตราไก่ทอง 1 ลิตร
bulletสารสกัดอินทรีย์เสริมประสิทธิภาพ ตรากุ้งมังกร
bulletสารเร่งการลงหัว (ระเบิดหัวมัน) ตราแกต-โต้ 1 ลิตร
bulletสารเร่งการลงหัว (ระเบิดหัวมัน) ตราแกต-โต้ 5 ลิตร
bulletสารทาหน้ายาง
bulletสารอินทรีย์เสริมประสิทธิภาพ (ฮอร์โมน) ตราไก่ทอง 5 ลิตร
bulletจี-อะมิโน กรดอะมิโนบริสุทธิ์ 18 ชนิด
bulletกลูโคมิค สารทางด่วนบริสุทธิ์
bulletจี-แคล
bulletแคลโบ 88
bulletจี-แมก
bulletเทคนิคการปลูกข้าวแบบมืออาชีพ
bulletเทคนิคการปลูกอ้อยแบบมืออาชีพ
bulletเทคนิคการปลูกลำไย
bulletเทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง
dot
บทความ/งานวิจัยที่น่าสนใจ
dot
bulletอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่ เปลี่ยนขยะเป็นเม็ดเงิน
bulletการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยสินเเร่
bulletการเกษตรเรื่องการเตรียมท่อนพันธุ์อ้อย
bulletผลกระทบกับการกรีดยางต้นเล็ก
bulletประโยชน์ ของหญ้าแฝก
bulletสาระน่ารู้ ยุคสภาพวะอากาศแปรปรวนเกษตรกร
bulletการเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง
bulletการเกษตรเรื่องการดูแลรักษาไผ่ตง
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletบทความประจำเดือน 2012
bulletเศรษฐกิจ พอเพียง
bulletหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
bulletการเพาะกล้า
bulletเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับพื้นที่ 15 ไร่
bulletโครงการหลวงบึงมักกะสัน
bulletโครงการแก้มลิง
bulletป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง " พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น "


ข่าว
เทคนิควิธีการใช้สินแร่ชีวภาพ
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
แกตต์,กสิกรไทย,


โครงการแก้มลิง

 

 

โครงการแก้มลิง

ดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบน ให้ไหลลงคลองพักน้ำขนาดใหญ่ที่บริเวณชายทะเล เมื่อระดับน้ำทะเลลดต่ำกว่าระดับน้ำในคลอง ก็ทำการระบายน้ำจากคลอง ดังกล่าว โดยใช้หลักการทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity Flow) ตามธรรมชาติ สูบน้ำออกจากคลองที่ทำหน้าที่ "แก้มลิง" นี้ เพื่อจะได้ทำให้น้ำตอนบนค่อยๆ ไหลมาเองตลอดเวลา ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่วมพื้นที่ลดน้อยลง

เมื่อระดับน้ำทะเลสูงกว่าระดับน้ำในลำคลองให้ทำการปิดประตูระบายน้ำ โดยยึดหลักน้ำไหลลงทางเดียว (One Way Flow) หลักการ 3 ประเด็น ที่โครงการแก้มลิงจะสามารถมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามแนวพระราชดำริคือการพิจารณาสถานที่ที่จะทำหน้าที่เป็นบ่อพัก และวิธีการชักนำน้ำท่วมไหล เข้าสู่บ่อพักน้ำ เส้นทางน้ำไหลที่สะดวกต่อการระบายน้ำเข้าสู่แหล่งที่ทำหน้าที่บ่อพักน้ำ การระบายน้ำออกจากบ่อพักน้ำอย่างต่อเนื่อง โครงการแก้มลิงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ใช้คลองชายทะเลที่ตั้งอยู่ริมทะเลด้านจังหวัดสมุทรปราการ ทำหน้าที่เป็นบ่อพักน้ำหรือบ่อรับน้ำ โครงการแก้มลิงในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำหน้าที่รับน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อระบายออกทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อให้การระบายน้ำท่วมออกทะเลเร็วขึ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ คือ โครงการแก้มลิง "แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง" ซึ่งใช้หลักการในการควบคุมน้ำในแม่น้ำท่าจีน คือ เปิดระบายน้ำจำนวนมากลงสู่อ่าวไทยเมื่อระดับน้ำทะเลต่ำ โครงการแก้มลิง
แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง จะมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ต้องดำเนินการครบระบบ 3 โครงการ ด้วยกัน คือ
- โครงการแก้มลิง "แม่น้ำท่าจีนตอนล่าง"
- โครงการแก้มลิง "คลองมหาชัย-คลองสนามชัย"
- โครงการแก้มลิง "คลองสุนัขหอน"
- โครงการแก้มลิงนับเป็นนิมิตรหมายอันเป็นสิ่งที่ชาวไทยทั้งหลายได้รอดพ้นจากทุกข์ภัยที่นำความเดือดร้อนแสนลำเค็ญมาสู่ชีวิตที่อบอุ่นปลอดภัย ซึ่งแนวพระราชดำริอันเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมนี้ มีพระราชดำริเพิ่มเติมว่า "...ได้ดำเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ขอให้รีบเร่งหาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป เพราะโครงการแก้มลิงในอนาคตจะสามารถช่วยพื้นที่ได้หลายพื้นที่..."Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ที่อยู่ : 27/44 ถ.เทศบาล6 หมู่3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก
จังหวัด: ปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์: 12160
เบอร์โทร : 0-2593-1481     มือถือ : 092-283-6689   081-840-9553
อีเมล : gatt.intertrade@gmail.com
เว็บไซต์ : www.gatt-intertrade.com