ReadyPlanet.com
dot
bulletกากชา สำหรับกำจัดปลา
bulletกากชากำจัดหอยเชอรี่ ตรา AAA
bulletสารกำจัดแมลง สำหรับสนามกอล์ฟ
bulletขายปลีก ส่ง ซีโอไลท์ นำเข้าจากอินโดนีเซีย มีทั้ง เม็ด, ผง,และเกร็ด
dot
สินค้า ผลิตภัณฑ์
dot
bulletสินแร่ชีวภาพภูเขาไฟ ตราลาวาภูเขาไฟ
bulletสารอินทรีย์เสริมประสิทธิภาพ (ฮอร์โมน) ตราไก่ทอง 1 ลิตร
bulletสารสกัดอินทรีย์เสริมประสิทธิภาพ ตรากุ้งมังกร
bulletสารเร่งการลงหัว (ระเบิดหัวมัน) ตราแกต-โต้ 1 ลิตร
bulletสารเร่งการลงหัว (ระเบิดหัวมัน) ตราแกต-โต้ 5 ลิตร
bulletสารทาหน้ายาง
bulletสารอินทรีย์เสริมประสิทธิภาพ (ฮอร์โมน) ตราไก่ทอง 5 ลิตร
bulletจี-อะมิโน กรดอะมิโนบริสุทธิ์ 18 ชนิด
bulletกลูโคมิค สารทางด่วนบริสุทธิ์
bulletจี-แคล
bulletแคลโบ 88
bulletจี-แมก
bulletเทคนิคการปลูกข้าวแบบมืออาชีพ
bulletเทคนิคการปลูกอ้อยแบบมืออาชีพ
bulletเทคนิคการปลูกลำไย
bulletเทคนิคการปลูกมันสำปะหลัง
dot
บทความ/งานวิจัยที่น่าสนใจ
dot
bulletอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่ เปลี่ยนขยะเป็นเม็ดเงิน
bulletการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยสินเเร่
bulletการเกษตรเรื่องการเตรียมท่อนพันธุ์อ้อย
bulletผลกระทบกับการกรีดยางต้นเล็ก
bulletประโยชน์ ของหญ้าแฝก
bulletสาระน่ารู้ ยุคสภาพวะอากาศแปรปรวนเกษตรกร
bulletการเกษตรเรื่องการเก็บน้ำผึ้ง
bulletการเกษตรเรื่องการดูแลรักษาไผ่ตง
dot
สมัครรับข่าวสาร

dot
bulletบทความประจำเดือน 2012
bulletเศรษฐกิจ พอเพียง
bulletหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง
bulletการเพาะกล้า
bulletเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับพื้นที่ 15 ไร่
bulletโครงการหลวงบึงมักกะสัน
bulletโครงการแก้มลิง
bulletป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง " พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น "


ข่าว
เทคนิควิธีการใช้สินแร่ชีวภาพ
ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา
แกตต์,กสิกรไทย,


หลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง

 

3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สำคัญที่สุด ทุกคนควรเข้าใจ “คำนิยาม” ว่าความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วง คือ 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะ

3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 ห่วง 2 เงื่อนไข : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที่สำคัญที่สุด ทุกคนควรเข้าใจ “คำนิยาม” ว่าความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วง คือ 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะ
ต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
ส่วน 2 เงื่อนไข คือการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ระดับพอ
เพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน ประกอบไปด้วย
๑ เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ความรู้หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรม
ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มี
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต 
๒.เงื่อนไขชีวิต หมายถึง ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียร มีสติ
และปัญญาบริหารจัดการการใช้ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐานCopyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท แกตต์ อินเตอร์เทรด จำกัด
ที่อยู่ : 27/44 ถ.เทศบาล6 หมู่3 ต.บางโพธิ์เหนือ อ.สามโคก
จังหวัด: ปทุมธานี     รหัสไปรษณีย์: 12160
เบอร์โทร : 0-2593-1481     มือถือ : 092-283-6689   081-840-9553
อีเมล : gatt.intertrade@gmail.com
เว็บไซต์ : www.gatt-intertrade.com